Gelişiminizi izlemek, metin listenizi oluşturmak, başarılarınızı arkadaşlarınızla paylaşmak için
Üye Olun Giriş Yapın Facebook İle Giriş Yapın (Beta)
Klavye yarışmalarına katılın. Hızınızı gösterin. »»»
Metin :
Bugünkü durumda, komisyon memurlarının yaklaşık yarısı bütün zamanlarını, politikaların ve yönetimin oluşturulması, icrası, program ve projelerin kontrolüne vermiş durumdadır. Bu bakımdan, açık öncelikler tanımlaması yapılması ve kullanımımıza verilmiş bulunan insan kaynaklarıyla uyumun garanti altına alınması gerekmektedir. Bu kaynakların mümkün olan en iyi şekilde kullanılmaları gerekmektedir. Reform hakkındaki beyaz kitabımız bu sürece yeni bir ivme kazandıracaktır. Bu temel faaliyetler üzerindeki yoğunlaşma, sadece komisyona ait bir tavır olmayıp konsey ve parlamentonun da aynı şekilde benzer bir faaliyet içerisine girmesi gerekmektedir. Bu durum aynı zamanda da bağlı olma prensibinin uygulanması konusunda da geçerlidir. Avrupa ölçeğindeki herhangi yeni bir hükümet oluşumu, her ne kadar kurumsal rejimimiz ve yapımız üç ayak üzerine kurulmuş olsa da dünya sahnesindeki tek gerçek olduğu onayıyla bütün araçları birliğe vermelidir. Bizim, entegrasyon ve dünyada tek olan toplumsal modelimiz sayesinde sunacağımız çok şey bulunmaktadır.