Gelişiminizi izlemek, metin listenizi oluşturmak, başarılarınızı arkadaşlarınızla paylaşmak için
Üye Olun Giriş Yapın Facebook İle Giriş Yapın (Beta)
Klavye yarışmalarına katılın. Hızınızı gösterin. »»»
Metin :
Özellikle ortak pazarın işleyişine sağlıklı bir biçimde devam edilebilmesi ve aday ülkelerin AB'nin ortak politikalarına sorunsuz bir biçimde uyum sağlayabilmesinin ön plana çıktığı katılım öncesi süreç, benimsenen ilkeler, izlenen politikalar ve geliştirilen yöntemler çerçevesinde kurumsallaşmıştır. Bu çerçevede, AB müktesebatının üyelik öncesi süreçte benimsenmesine büyük önem atfedilmiştir. Entegrasyonun kuruluşundan bugüne edindiği birikimlerin bir bütünü olan ve entegrasyona paralel olarak sürekli gelişen müktesebat, AB'yi diğer bölgesel entegrasyon hareketlerinden ayıran en önemli yapıdır. Nitekim AB bu genişleme sürecinde entegrasyonun kazanımlarının korunması ve derinleşme sürecindeki ivmenin azalmaması için yeni üye olacak ülkelerin üyelikten önce müktesebatı tamamen benimsemelerini istemiştir. Ancak, beşinci genişleme sürecini diğer genişleme süreçlerinden ayıran en önemli husus "uygulamaya" verilen önemdir. Bu yüzden, katılım öncesi süreçte yaşanan gelişmelere paralel olarak aday ülkelerin sadece müktesebatı benimsemesi değil aynı zamanda etkili bir biçimde uygulaması için gerekli idari yapıların oluşturulması da büyük önem kazanmıştır.