Gelişiminizi izlemek, metin listenizi oluşturmak, başarılarınızı arkadaşlarınızla paylaşmak için
Üye Olun Giriş Yapın Facebook İle Giriş Yapın (Beta)
Klavye yarışmalarına katılın. Hızınızı gösterin. »»»
Metin :
Yaklaşık beş milyon AB üyesi olmayan vatandaş şu anda Avrupa Birliğinde çalışmaktadır. Bu kişilerin hepsi Birlik içinde uygulanan haklara sahiptir. Fakat ulusal yasal kurallar ve yöntemler arasındaki farklılıklar başvuru yapmayı zor duruma getirmektedir. Avrupa Komisyonu bu insanların haklarını korumak için, ortak ölçütler ve önemli koruyucu önlemler oluşturmak istemektedir. Bu durumda komisyon "sivil vatandaşlık" teklifini getirmiştir. Bu durum yasal göçmenlerin, başka bir AB üyesi ülkede yaşama ve çalışma hakları da dahil olmak üzere, bazı temel hak ve yükümlülüklere sahip olmalarını sağlayacaktır. Kişiler bu hakları birkaç yıl sonra elde edecek ve sonucunda da AB vatandaşlarıyla neredeyse aynı haklara sahip olacaklardır. Birlik aile birleşimi konusunda da anlaşma yapmaktadır. Bu durum hem aileleri de bir araya getirecek, hem de AB ülkelerine göç etmelerini kolaylaştıracaktır.